buurtmoestuin Trompenburg

 Posted by on December 4, 2011  Amsterdam, casestudies  Tagged with: ,
Dec 042011
 

montagefoto buurtmoestuin

Het begin | Auke Bakker is Bakker is een vurig pleitbezorger van stadslandbouw omdat ‘het energie bespaart, armoede bestrijdt en de voedselproductie democratiseert’. Ook in zijn eigen wijk Amsterdamse Rivierenbuurt wil hij aan zijn ideeën gestalte geven. In 2009 zoekt hij contact met de bestuurders van het stadsdeel Amsterdam Zuid over een stuk grond dat geschikt lijkt voor een moestuin, maar na onderzoek vervuild blijkt te zijn. Het stadsdeel is niettemin welwillend en komt met een alternatief in de vorm van een een bak van ruim 100 m2, gelegen op een voormalig fundament en daarmee vrij van de in de wijk wijdverspreide bodemvervuiling.

Ontwikkeling | Een advertentie in het krantje van het Wijkopbouworgaan in het voorjaar van 2009, levert vervolgens een groep op van 25 geïnteresseerde buurtbewoners.  In de zomer van 2011 wordt Bakker bovendien benaderd door HvO Quendo, een nabijgelegen huis voor verslaafde daklozen van wie er zes willen deelnemen aan de buurtmoestuin. Het stadsdeel, dat eerder al de kosten voor bodemonderzoek, aanleg en de grond op zich nam, stelt hiervoor nog tien nieuwe bakken beschikbaar van ieder een kuub omvang.

Bij Trompenburg ligt de nadruk sterk op het verbouwen van voedsel in de directe leefomgeving. De tuinders verzorgen hun eigen stukje grond, er is geen sprake van gezamenlijk beheer, en op een incidentele gezamenlijke maaltijd na worden er geen gemeenschappelijke activiteiten ondernomen. Dat neemt overigens niet weg dat de betrokkenen zich wel degelijk ‘eigenaar’ voelen van de strook en de bakken waar zij hun gewassen verbouwen.

Buurtmoestuin Trompenburg heeft geen zelfstandige rechtspersoon of  organisatievorm opgericht. Het initiatief is als tuinclub ondergebracht bij de al bestaande speeltuinvereniging op het plein, met wie na een proefcontract van een jaar, een gebruiksovereenkomst voor 5 jaar wordt afgesloten.

De middelen | De tuinders worden lid van de speeltuinvereniging (voor een bedrag van €12 euro per jaar) die hen toegang verschaft tot de kraan, voorziet in opslag en eventuele aansprakelijkheid afdekt. Het stadsdeel betaalt het bodemonderzoek, aanleg van de strook en bakken en de grond. Verder is het vrijwilligerswerk.

De situatie in januari 2012 | Van de aanvankelijke groep van geïnteresseerde buurtbewoners zijn er eind 2011 nog 12 betrokken, en er zijn andere bewoners bij gekomen. Auke Bakker vertrekt in januari 2012 voor twee jaar naar Polen waarmee zijn betrokkenheid bij het project ophoudt, in ieder geval voorlopig.

 

Buurtmoestuin Trompenburg, Rivierenbuurt Amsterdam | www.buurtmoestuin.nl/detrompenburg

zie ook http://transitiontowns.nl/archief/5553