nieuws & bronnen

 

9 oktober 2014 | Stadsklas Antwerpen van Stroom
De stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag en richt zich op nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor productieve vormen van stedelijke (her)ontwikkeling.

Donderdag 9 oktober in Antwerpen was een boeiende dag met als rode draad de vraag hoe een sociale agenda opnieuw onderdeel kan worden van ruimtelijke ontwerp processen | stedelijke vernieuwing.

Onder leiding van Tim Devos (en zijn collega’s van ndvr, bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek en procesontwerp) en Koen Wynants van Antwerpen aan ‘t woord (een onafhankelijke ‘participatieploeg’ ) bezochten we de wijk Dam en het Park Groot Schijn, beide op het moment onderhevig aan grootschalige transformatie. Met verschillende betrokkenen spraken we over het historische en sociale DNA van een wijk, de ruimtelijke vertaling daarvan en de processen nodig om dergelijke kennis in te brengen in een ontwerpproces. Ook het kanaliseren van de betrokkenheid van bewoners en gebruikers kwam uitgebreid aan de orde, net als de vraag hoe deze (leer)processen af te stemmen zijn op de gangbare ontwikkelingspraktijk. Spannend!
Binnenkort wordt verslag gedaan op Ruimtevolk en op de site van Stroom zelf.

26 juni 2013 | Debat Singeldingen TRUST me, I’m a citizen’
Hoe groeien lokale burgerinitiatieven uit tot volwassen, bestendige organisaties? Hoe behoud je de energie, de opgebouwde kennis en het geïnvesteerde geld? Hoe krijgt de nieuwe relatie tussen burger en overheid een duurzame vorm? Het debat vindt plaats in het Heemraadspark in Rotterdam, op 26 juni vanaf 16.00 uur.
lees het persbericht

januari 2013 | recensie door  Gabrielle Kennedy van mijn artikel De stad als Podium
in: The Politics of Things: What Art & Design Do In Democracy
op design.nl | lees de recensie


december 2012
|Playful Art or New Forms of Activism?
Video-interviews door Sabrina Lindemann.

In een serie video-interviews vertellen betrokkenen bij Raumlabor (Berlijn), Public Works (Londen) en Kontekst Galerija (Belgrado) e.a. over hun ruimtelijke interventies in stedelijke gebieden. Kunstenaar Sabrina Lindemann gaat in gesprek over hun motivaties, het kritische en activitische gehalte van hun werk, en hun veranderende rol als kunstenaar, (landschaps) architect of stedenbouwkundige. De gesprekken geven inzicht in actuele culturele praktijken op zoek naar nieuwe vormen van kunst, architectuur en stedelijkheid. De interviews zijn te bestellen bij de kunstenaar Sabrina Lindemann | OpTrek

Nieuwe sociale opgaven


29 november 2012 | RUIMTEVOLK EXPEDITIE
Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening
Traditionele modellen, rollen en processen in de Nederlandse plannings-cultuur worden vervangen door nieuwe, en een nieuw eigenaarschap ontpopt zich in de (nieuwe) ruimtelijke opgaven. RUIMTEVOLK EXPEDITIE 2012 belicht de kansen en nieuwe perspectieven die deze ontwikkeling voor wijken en steden met zich meebrengt  ruimtevolk.nl

14 november 2012Amsterdam Transition Town #2 The Next Step
Joost Beunderman, auteur van Compendium for the civic economy deed onderzoek naar Engelse bottom-up initiatieven en development trusts. Stefanie Raab | Coopolis heeft ruime ervaring op het gebied van tijdelijke invulling van leegstaande panden in Berlijn, en richtte KreativNetzNeuKölln op, een netwerk van creatievelingen in up and coming Neukölln. In Pakhuis De Zwijger gaan zij in gesprek met Nederlandse  initiatiefnemers die voor de uitdaging van professionalisering staan. lees meer

29 oktober 2012 | Archined publiceert een recensie van het Compendium for the Civic Economy vanuit Nederlandse perspectief door Eireen Schreurs en Marieke Hillen, zelf initiatiefnemers van Singeldingen in Rotterdam (zie onder casestudies)  Top-up! Pleidooi voor een weerbarstige overheid  

12 oktober 2012 | Errik Buursink wint met zijn essay De reëel bestaande en de noodzakelijke stad de essay-wedstrijd Van wie is de stad? uitgeschreven door NRC Handelsblad en KHMW. Buursink pleit in zijn essay voor een rechtvaardige stad die plaats en huisvesting biedt aan mensen van verschillende sociale en economische achtergronden. Hoewel hij in de ontwikkeling van de stad een rol weggelegd ziet voor burgerinitiatieven, betreft zijn pleidooi in eerste instantie een stevige overheid die de kaders uitzet en bewaakt. Het essay is zaterdag 13 oktober gepubliceerd in de opiniebijlage van NRC Handelsblad. Van wie is de stad? Bekroonde essays 2012

andere bronnen:

                  

Willem Schinkel | De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek | De Bezige Bij, 2012
Dirk Holemans (red) | Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst | EPO/Oikos, 2012
Brenner, Marcuse, Mayer | Cities for People. Critical Urban Theory and the Right to the City | Routledge, 2012
Tom Mcdonough (red)| The Situationists and the City, Verso, 2009

            

 Andrea Phillips (red)Social Housing – Housing the Social. Art, Property and Spatial Justice |NAi uitgevers/SKOR, 2011
Jorinde Seijdel (red) | Maakbaarheid. Hoe geef je vorm aan de samenleving van de 21e eeuw? | Open. Cahier voor kunst en het publieke domein, nr. 15 | NAi uitgevers/SKOR, 2008
Urban Pioneers. Temporary Use and Urban Development in Berlin | Jogis Verlag / Senatsverwaltung für Stadsentwicklung Berlin, 2007