Bottom-up-City

 

  Het boek is verschenen.
  Stedelingen veranderen de stad. Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

voor meer informatie klik hier
of zie  www.trancity.nl/publicaties/stedelingen-veranderen-de-stad.html

 

Deze website doet verslag van het achterliggende onderzoek naar kleinschalige (culturele) initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling – en gaat in op een twintigtal projecten waarmee kunstenaars, architecten, buurtbewoners, activisten en andere burgers, naar eigen inzicht ingrijpen in de stedelijke ‘openbare’ ruimte.

MyCityLab Brussels, tent by Raumlabor, Oct. 2011

De onderzochte projecten vinden plaats in uiteenlopende steden.  Zij variëren van ruimtelijke interventies – het bouwen van een paviljoen of het aanleggen van een buurtmoestuin-  en het ontwikkeling van programma’s om de ruimte te activeren, tot het mobiliseren van lokale netwerken om greep te krijgen op de (her)ontwikkeling van het betreffende gebied.

Het onderzoek richtte zich op wat de initiatiefnemers van deze projecten drijft en hoe zij hun ideeën verwezenlijken.
Als stedelingen zelf interveniëren, welke vormen van gebruik stellen zij voor? Wat zijn de achterliggende ideeën over de stad en het publieke domein? En hoe legitimeren zij hun aanspraak op openbaar gebied?
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop de initiatiefnemers invulling geven aan hun projecten: hoe worden derden betrokken? Is er sprake van (nieuwe) vormen van (collectief) beheer? Hoe wordt het initiatief gefinancierd? etc.
Met als achterliggende vragen: Wat betekenen deze initiatieven voor de stad? En (hoe) oefenen ze invloed uit op de praktijk en de politiek waarin onze hedendaagse steden top-down vorm krijgen?

 

Het onderzoek van werd mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Fonds BKVB in Amsterdam | het Mondriaan Fonds.
De dertig projectbeschrijvingen, bevindingen en voorlopige conclusies, vormden de basis voor vervolgonderzoek en bovenstaand boek dat in december 2013 is verschijnt bij Uitgeverij Trancity. Stedelingen veranderen de stad. Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie werd ondersteund door het Fonds voor de Creatieve Industrie.