Voorlopige conclusies | De onderzochte initiatieven maken de openbare ruimte aantrekkelijk voor gebruik en jagen alternatieve vormen van stedelijk leven aan. Zij bieden zicht op wat burgers met de stad willen en waar zij zich voor willen inzetten, en geven van onderop invulling aan de stedelijke cultuur. De koppeling van initiatief, realisatie, gebruik en beheer leidt

> lees verder