Noorderparkbar

 Posted by on August 29, 2012  Amsterdam  Tagged with: , ,
Aug 292012
 

Ontwikkeling | Aanvankelijk wordt een plan gemaakt met woningbouwcorporatie Ymere voor een veel grotere horecagelegenheid en met een budget dat het tienvoudige is van dat waarmee de huidige koffiebar is gerealiseerd. Breekpunt in de samenwerking zijn uiteenlopende ideeën over wie en hoe het proces gemanaged wordt. De initiatiefnemers willen de gebaande paden verlaten en risico’s nemen. Voor Ymere is ‘risico-minimalisering’ leidend. Bovendien breekt de crisis uit. De initiatiefnemers gaan zelfstandig verder. Crowdfunding en alsnog een substantiële donatie van Ymere – de afdeling Noord komt uit eigen beweging op het plan terug –  maken de voortgang mogelijk. De bouw wordt eigenhandig ondernomen, met medewerking van buurtbewoners en medewerkers van Marktplaats. Het bedrijf is al in een vroeg stadium benaderd en verbindt zich ruimhartig aan het initiatief nadat het positief in het nieuws komt in een uitzending van televisieprogramma Hart van Nederland.

“Er is behoefte aan een andere manier van denken, over gebouwen, over openbare ruimte,
en de rol daarbij van initiatieven van onderop”. (Peter van Assche)

     

De ontwerpers presenteren de Noorderparkbar als ‘het eerste 100% Marktplaats-gebouw van Nederland’. Het is gemaakt van tweedehands bouwmaterialen betrokken via Marktplaats. Door de aanschaf van een eigen vrachtwagen konden in heel Nederland spullen worden gekocht. Al die aankopen en schenkingen  – “af te halen voor een bloemetje” –  zijn bijgehouden en net als de mensen erachter terug te vinden op de website hetkomtaltijdgoed.nl

Van Assche en Bakker weten al in een vroeg stadium relevante wethouders en de directie van Dienst Ruimtelijke Ordening enthousiast te krijgen, maar dat voorkomt niet dat de gang door de lagere ambtelijke regionen lastig is. Daar wordt volgens Van Assche ‘bijna bloeddorstig’ vastgehouden aan de regels – ook als die bizar dreigen uit te pakken. De bouw van het paviljoentje van 3×6 meter, dat steunt op een negental stelconplaten en in z’n geheel opengezet kan worden, wordt bijna verhinderd door regelgeving ten aanzien van fundering, nooduitgangen en daglichttoetreding. De gemeente knijpt uiteindelijk een oogje toe en het gebouwtje komt er hoewel nog steeds niet alle vergunningen zijn verleend en geen registratie bij het kadaster plaatsgevonden.

De middelen | Crowdfunding levert € 11.500 op, waarvan € 7.500 van Marktplaats dat bovendien 80 arbeidskrachten ter beschikking stelt voor de bouw van de bar. Ymere geeft € 28.000 uit een budget voor burgerinitiatieven. Veel onbetaalde uren van van Overtreders W en bureau SLA, bouwkundig tekenaar Jorrit Vijn en de vele vrijwilligers. Tenslotte stelden vele particulieren gratis materialen ter beschikking.

De situatie op 29 augustus 2012 | De Noorderparkbar is geopend in maart en vormt een bijzonder architectonisch geheel met de Noorderparkkamer ernaast, een gebouw van de Zwitserse architecten Meili & Peter. De twee paviljoens verzorgen inmiddels gezamenlijk de culturele programmering in het park. Of (seizoensgebonden) horeca op deze plek levensvatbaar is, zal de tijd leren, duidelijk is wel dat publiek de bar sinds de opening in ruime getale weet te vinden. Ook in vakkringen wordt de kwaliteit van het initiatief erkend, de Noorderparkbar werd onlangs genomineerd voor de Dutch Design Awards 2012.

www.hetkomtaltijdgoed.nl  |  www.vimeo.com/groups/noorderparkbar
www.bureausla.nl www.overtreders-w.nl