Prinses op de erwt | Diemen

 Posted by on January 24, 2012  Amsterdam  Tagged with: , ,
Jan 242012
 

Het begin | Het initiatief is ingegeven door de filosofie van de Transition Town beweging die een groene, duurzame en sociale leefstijl voorstaat. In navolging daarvan vormden Markus Schmid en een aantal medestanders in 2010 de  werkgroep die aan de basis staat van de buurtmoestuin.

Ontwikkeling | Diemen is een kleine gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. De initiatiefnemers ontwikkelden al eerder activiteiten op dit vlak. Zij beschikten al over draagvlak en een stevig netwerk aan contacten in de lokale politiek en het bestuur. Op verzoek van de initiatiefnemers stelt de gemeente een verwaarloosd terreintje beschikbaar met een gunstige centrale ligging. De kerngroep gaat meer belangstellenden werven en op het moment van het interview – in januari 2012 – wordt de tuin collectief gebruikt en beheerd door een groep van twintig actief betrokkenen. Allen zijn vrijwilligers, er wordt gewerkt met een heldere taakverdeling en verantwoordelijkheden en er zijn afspraken gemaakt hoe men elkaar aanspreekt bij problemen. De werkgroep heeft daartoe een regelement en een gedragscode opgesteld. Ook is er een vriendenkring opgezet van losse betrokkenen die bovendien een klein bedrag per jaar doneren. Op klusdagen eens in de twee weken is iedereen welkom.

De prinses op de erwt heeft geen rechtspersoon of organisatiestructuur opgericht, maar heeft zich aangesloten bij het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) dat al een natuurtuin beheerde in Diemen en bereid bleek ook voor de ecologische moestuin verantwoordelijkheid te nemen. De tuin krijgt daarmee ook officieel een educatieve functie. IVN heeft een huurcontract afgesloten met de gemeente, vooralsnog voor 3 jaar, en beheert eventuele subsidiegelden. In het dagelijkse beheer zijn ook de lijnen met de gemeente direct. Nadat die de aanleg van de tuin in het voorjaar van 2011 heeft gefinancierd, is de betrokkenheid van groenbeheer gebleven. Voor de realisatie van het plan is het overigens belangrijk geweest dat al in het begin een aantal mensen achter de schermen in de gemeentelijke organisatie zich hard hebben gemaakt voor het initiatief.

De middelen | De tuin is aangelegd door de gemeente en ondergebracht bij het IVN die financiële verantwoordelijkheid heeft. De deelnemers en vrienden leggen bescheiden bedragen in die vrij besteed kunnen worden voor kleine dagelijkse zaken. Het is vrijwilligerswerk.

De situatie in oktober 2012 | De constructie met de IVN werkt goed. Op basis van de goede ervaringen met deze buurtmoestuin – die zowel sociale samenhang in de buurt oplevert, als een kostenbesparing op het beheer van het terreintje – bleek de gemeente Diemen bereid om meer terreinen beschikbaar te stellen. Aanvankelijk leverde dat geen succes op omdat er geen stabiele groepen beschikbaar waren of gevormd werden. Op het moment start de gemeente een soortgelijk project op met een groep in Diemen Zuid – de partijen zijn via de Prinses op de erwt met elkaar in contact gekomen. En tenslotte onderzoekt een initiatief aan de Zuidas momenteel of een dergelijke constructie met IVN ook voor hen kan werken.

De prinses op de erwt, buurtmoestuin Diemen | website IVN