Hotel Buiten

 Posted by on December 13, 2013  Amsterdam  Tagged with: , ,
Dec 132013
 

Hotel Buiten ligt op de noordwestelijke oever van de Sloterplas 
in Amsterdam Nieuw West. Vooralsnog maken een tijdelijke bouwkeet en een bijzondere buitentafel op de mooie plek aan het water verschillende activiteiten mogelijk, waaronder op gezette tijden een café-restaurant. Hotel Buiten is een initiatief van Tijdelijk Gebruik (Jeroen Jonkers en Albert Groothuizen) en de ontwerpers Elmo Vermijs, Reinder Bakker en Hester van Dijk, die het idee voor een openluchthotel ontwikkelden in de slipstream van het festival Art at the Pool – dat zich in 2010 afspeelde op de oevers en de Sloterplas-eilanden – en waarin kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheden van het gebied exploreerden. In het voorjaar van 2012 komen de ambities van de ontwerpers en het stadsdeel samen als blijkt dat de gemeente voelt voor een horecavoorziening op deze locatie. Hotel Buiten gaat van start met vier opeenvolgende evenementenvergunningen en wordt vervolgens gedoogd. In de zomer van 2013, tijdens het tweede seizoen, wordt begonnen met de aanleg van de (moes)tuin en is de horeca in de weekenden en vakanties standaard open voor publiek. De plek wordt goed bezocht en blijkt te voldoen aan een behoefte in de buurt.

In najaar van 2013 is de stichting klaar om de tweede fase te starten. Het doel is om geleidelijk een ecologisch buitenhotel te ontwikkelen op de oever en de twee eilanden in de Sloterplas. Het idee is dat het ‘hotel’ een duurzame overnachtingsmogelijkheid met een luxe van een hotel biedt in de stedelijke natuur. Het plan is om op de oever een kleinschalige horecagelegenheid te bouwen die dient als lobby voor de gasten en tevens als een uitnodigende plek voor buurtbewoners. Het gebied aan land wordt ‘in cultuur gebracht’ in tegenstelling tot de verwilderde eilanden – waar de “kamers” van het hotel komen – en waar de natuur intact gelaten wordt en alles wat wordt toegevoegd de ecologische waarde van de eilanden vergoot. Mochten de in het groen verscholen en volledig zelfvoorzienende lodges en boomhutten ooit verwijderd moeten worden dan kan dat zonder sporen na te laten.

De eerste twee seizoenen worden mogelijk gemaakt door projectfinanciering uit fondsen voor architectuur en cultuur. Het streven is dat Hotel Buiten in de komende jaren langzaam groeit en in fasen wordt gerealiseerd vanuit de lokale potentie. Er is een inventarisatie gemaakt wat de buurt te bieden heeft op het gebied van materialen, kennis, educatie, arbeid en beschikbare tijd, die de basis legt voor de ontwikkeling. De ontwerpers zien het project als een testcase voor een ultiem lokale manier van gebiedsontwikkeling. In het tweede seizoen is een brede coalitie samengesteld van diverse partijen, met zowel commerciële als andere belangen. Naast de ontwerpers maken daar ook een zakelijk team, een groep buurtbewoners, (lokale) bedrijven en organisaties, een horecaondernemer en studenten deel van uit. Voor de gezamenlijke ontwikkeling is de betrokkenheid van al die verschillende partijen essentieel en is gezocht naar een financieringsmodel dat past bij deze allianties en samenwerkingen. Er kan op verschillend manieren worden bijgedragen en daar staan verschillende zaken tegenover. Het is bovendien te verwachten dat het hotel ook na realisatie de lokale economie een impuls zal geven.

In het najaar van 2013 is de verwachting dat het overleg met het Stadsdeel Nieuw West – over definitieve afspraken omtrent de voorwaarden en condities voor de ontwikkeling van het gebied – op korte termijn worden afgerond en men in 2014 van start kan gaan.

 

www.hotelbuiten.nl