Binckhorst | Haagse Havens

 Posted by on July 3, 2013  Den Haag
Jul 032013
 

Nadat Sabrina Lindemann met Mobiel projectbureau Op Trek jarenlang actief is geweest in de Haagse wijk Transvaal, verhuist ze in het voorjaar van 2011 naar het binnenstedelijke industriegebied de Binckhorst om zich ook daar te richten op de stedelijke ontwikkeling van het gebied.
Transvaal is een vooroorlogse woonwijk in Den Haag die onderhevig is aan sloop en ingrijpende herstructurering. In samenwerking met Annechien Meier en anderen onderzoekt Lindemann het stedelijke transformatieproces dat in ruimtelijke en sociale zin diep ingrijpt in de multi-etnische wijk. Vanuit de projectruimte van OpTrek worden tijdelijke kunstprojecten geïnitieerd in de publieke ruimte waaronder Hotel Transvaal waarbij hotelkamers worden gemaakt in slooppanden en nog niet gebruikte nieuwbouw.
Lindemann stekt zich ten doel om een ander perspectief te  introduceren op de gangbare praktijk van grootschalige stadsvernieuwing. In plaats van kritiek te leveren maakt ze haar ideeën manifest in de projecten die uitdragen dat ‘de tussentijd’ – de vaak langdurige periode tussen afbraak en nieuwbouw – een fase is met potentie voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Met Hotel Transvaal laat ze zien dat leegstand ook kan dienen als kapitaal en de wijk gedurende de periode van  transformatie kan verrijken. Lindemann is werkzaam in Transvaal van 2002 tot 2011, aan het einde van deze periode is ze een van de oprichters van het multidisciplinaire kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling. Het platform maakt een stroming in de stedelijke ontwikkeling manifest die inzet op transformatie van de bestaande stad en tussentijds gebruik als een nieuwe strategie beschouwt voor ontwikkeling. Het pleit voor een stedenbouw die de bestaande kwaliteiten van een plek en de gebruikers een rol laat spelen in de ruimtelijke ontwikkeling en leegstaande gebouwen en gebieden innovatief benut. Tussentijds gebruik wordt zo een methode die voorbij gaat aan tijdelijke invullingen.

 De gemeente Den Haag wil het bedrijventerrein de Binckhorst ‘organisch’ ontwikkelen maar door de crisis gebeurt er in 2011 nog weinig. In samenwerking met het Stroom, het kunst en architectuur centrum in Den Haag, ontwikkelt Lindemann ideeën voor een nomadische kiosk en een investeringsbank – beide gericht op het opbouwen van een netwerk van gebruikers, met het oog op een gezamenlijk optreden ten aanzien van de ontwikkelingen in het gebied. Met Denis Oudendijk ontwikkelt ze met Hybride Kiosk een programma dat de openbare ruimte activeert met voorzieningen, ondernemingen en activiteiten.

Hybride kiosk is onderdeel een omvangrijker project omtrent de Binckhorst: Haagse Havens, dat loopt van november 2011 tot eind 2012, waarin het gebied wordt opgevat als een laboratorium voor een nieuwe manier van stad maken. Haagse Havens is een initiatief van de afdeling stedenbouw en planologie van de gemeente en Stroom Den Haag en wordt ontwikkeld in samenwerking met Mobiel project- bureau OpTrek en de TU Delft. Zowel voor de Binckhorst als het aangrenzende Laakhaven wordt het denken in eindbeelden losgelaten, vormt de bestaande stad uitgangspunt voor de ontwikkeling ervan en zoekt de gemeente actief naar samenwerking met andere partners. Dat vraagt om een beter beeld van de huidige kwaliteiten, een flexibeler omgang met planning en regelgeving, een andere manier van ontwerpen en het beter benutten van het aanwezige kapitaal waartoe ook de tijd, energie, en betrokkenheid van de gebruikers van het gebied worden gerekend. De inzet van Haagse havens is een ingrijpend andere manier van werken. Parallel eraan ontwikkelt de Afdeling Stedenbouw en Planologie vier nieuwe perspectieven op het gebied.

De situatie op 13 oktober 2012 | Op 13 oktober 2012 vindt Ontdek Haagse Havens plaats, de publieke afsluiting van het project waar de resultaten van het laboratorium worden gepresenteerd. Naast de drie case studies Hybride Kiosk, Case Study House en Autonië, presenteren studenten bouwkunde van de afdeling ®MIT van de TU Delft hun DNA-atlas Binckhorst, waarin ze de bestaande kwaliteiten maar ook potentiële problemen in het gebied in kaart hebben gebracht als basis voor toekomstige ingrepen. De resultaten zijn bovendien getoond op IABR de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

Mobiel projectbureau OpTrek 
Hotel Transvaal
Landelijk kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling
Haagse Havens