Stedelingen veranderen de stad

 Posted by on September 17, 2014  het boek
Sep 172014
 

Stedelingen veranderen de stad. Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

Met kleinschalige initiatieven veranderen bewoners, kunstenaars en architecten, activisten en andere burgers naar eigen inzicht de stedelijke publieke ruimte. Hun interventies variëren van ruimtelijke ingrepen – het bouwen van een paviljoen of een buurtmoestuin – tot programma’s die de publieke ruimte aantrekkelijk maken voor gebruik en verblijf. Ook worden lokale netwerken geactiveerd met als doel om invloed uit te oefenen op de (her)ontwikkeling van een gebied.
Mariska van den Berg onderzocht dertig voorbeelden in Nederland en daarbuiten en ondervroeg de initiatiefnemers over wat hen drijft en hoe zij hun plannen verwezenlijken. Bottom-up projecten blijken waardevolle ‘proeftuinen’ voor stedelijke ontwikkeling buiten de officiële professionele kaders. In de stad zijn het de zichtbare tekenen van een nieuw maatschappelijk elan, waarin burgers aansturen op meer betrokkenheid en zeggenschap.

Het boek laat niet alleen een maatschappelijke beweging zien, maar analyseert ook de vaak moeizame verhouding van de initiatiefnemers met de wereld van overheid en instituties, die top-down onze steden vormgeven. De auteur beschrijft de dynamiek van dit soort initiatieven en vraagt zich af hoe zij een duurzame bijdrage aan onze steden kunnen leveren. Bottom-up mag hot zijn, het is niet nieuw, veel meer dan een hype, en kan niet zonder top-down. Juist de historische voorbeelden in het boek tonen de maatschappelijke potentie van deze initiatieven – die niet alleen een toekomstbeeld voor de stad bieden, maar eveneens een inspirerend perspectief op een andersoortige relatie tussen overheid en burgers.

Met achttien projectbeschrijvingen en interviews met Tine de Moor, Apolonija Šušteršič, Willemijn Lofvers en Sadik Harchaoui
€ 15,00 | Paperback, 196 pagina’s | ISBN 978-90-78088-82-0 | www.trancity.nl/publicaties/stedelingen-veranderen-de-stad.html